Bảng thanh toán tiền lương làm thêm ngoài giờ

Bảng thanh toán tiền lương làm thêm ngoài giờ là bảng tính tiền lương cho nhân viên khi làm thêm, tăng ca ngoài giờ. Trong bảng tính này ghi rõ: chức vụ, hệ số lương, thời gian làm thêm, số tiền thanh toán, xác nhận của cấp trên… Mời bạn tham khảo và download mẫu bảng chi tiết.

Bảng thanh toán tiền lương làm thêm ngoài giờ