Giấy đề nghị tạm ứng tiền mặt

Giấy đề nghị tạm ứng tiền mặt là căn cứ để xét duyệt tạm ứng, làm thủ tục kế toán và xuất quỹ cho nhân viên thực hiện công tác, giải quyết công việc hay cho mục đích cá nhân. 1001vieclam.com gửi đến bạn các mẫu giấy tạm ứng được ban hành theo Thông tư 133, Thông tư 200 của Bộ Tài chính. Bạn vui lòng tham khảo và download mẫu chi tiết sau đây:

Giấy đề nghị tạm ứng tiền mặt Giấy đề nghị tạm ứng tiền mặt Giấy đề nghị tạm ứng tiền mặt