Có rất nhiều công ty, doanh nghiệp có chế độ đãi ngộ rất tốt dành cho nhân viên, trong đó chính sách tăng lương định kỳ được thực hiện 1, 2 lần hoặc thậm chí 3 lần/ năm. Mẫu danh sách tăng lương định kỳ cho nhân viên là văn bản rất hữu dụng sử dụng lúc này. 

Trong biểu mẫu này ghi rõ thông tin họ tên nhân viên, chức vụ, mức lương cũ, mức lương mới… cùng các thông tin quan trọng khác. Mời bạn tham khảo và tải biểu mẫu mới nhất ngay sau đây.

Mẫu danh sách tăng lương định kỳ cho nhân viên