Các công ty, doanh nghiệp thường có quy định về việc chi trả lương hàng tháng cho công nhân viên. Tuy nhiên, có thể vì một lý do gì đó, công việc này bị chậm trễ hơn so với bình thường.

Mẫu đơn kiến nghị về việc chậm trả lương là biểu mẫu người lao động sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp trả lương chậm từ 1 tháng trở lên. Biểu mẫu nhân sự giới thiệu đến bạn biểu mẫu mới nhất với đầy đủ thông tin chi tiết sau đây. Mời mọi người tham khảo và sử dụng.

Mãu đơn kiến nghị về việc chậm trả lương Mãu đơn kiến nghị về việc chậm trả lương