Biểu mẫu nhân sự dành cho người đi làm, tìm việc, quản lý nhân sự, hành chính. Đặc biệt, các biểu mẫu thường xuyên được cập nhật bản mới nhất và hỗ trợ download miễn phí.

Category Khen thưởng

Quyết định khen thưởng sẽ được dùng để tăng thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt những thành tích tốt trong công việc, nhiệm vụ đươc giao. Nội dung của các quyết định khen thưởng thường bao gồm: tên công ty, số quyết định, nội dung quyết định khen thưởng, chữ ký và đóng dấu của cấp trên.

Quy chế khen thưởng

Quy chế khen thưởng 1001vieclam gửi đến bạn mẫu bản quy chế khen thưởng được dùng trong các công ty, doanh nghiệp. Văn bản này thể hiện rõ quy trình, quy chế khen thưởng cụ thể của doanh nghiệp. Mời… Continue Reading →

Mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên

Mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên Mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên là quyết định được cấp trên ban hành để phù hợp với chế độ lương, thưởng của doanh nghiệp. Quyết định tăng lương cho nhân viên là… Continue Reading →

Mẫu quyết định khen thưởng

Mẫu quyết định khen thưởng Mẫu quyết định khen thưởng là quyết định của Ban giám đốc công ty về việc tặng thưởng những nhân viên đạt những thành tích xuất sắc trong công việc. Quyết định khen thưởng mà… Continue Reading →

Mẫu giấy đề nghị khen thưởng

Mẫu giấy đề nghị khen thưởng Mẫu giấy đề nghị khen thưởng là văn bản đề nghị khen thưởng cấp trên khen thưởng cho những nhân viên đạt thành tích xuất sắc trong công việc. Trong mẫu giấy này ghi… Continue Reading →

Giấy đề nghị tăng lương

Giấy đề nghị tăng lương Mẫu giấy đề nghị tăng lương là mẫu đơn cá nhân soạn thảo trình lên Ban giám đốc đề nghị xem xét tăng lương. Trong văn bản này nêu rõ lý do đề xuất và… Continue Reading →

Đơn xin xét nâng lương trước thời hạn

Đơn xin xét nâng lương trước thời hạn Đơn xin xét nâng lương trước thời hạn mà mẫu đơn mà cá nhân nhân viên dùng để trình lên cấp trên với yêu cầu xin được xét tăng lương trước thời… Continue Reading →

© 2021 Biểu mẫu nhân sự — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑