Giấy đề nghị tăng lương

Mẫu giấy đề nghị tăng lương là mẫu đơn cá nhân soạn thảo trình lên Ban giám đốc đề nghị xem xét tăng lương. Trong văn bản này nêu rõ lý do đề xuất và ý kiến của từng bộ phận. Mời các bạn cùng tham khảo và download mẫu đơn đề nghị tăng lương mới nhất dưới đây.

 

Giấy đề nghị tăng lương Giấy đề nghị tăng lương