Mẫu giấy đề nghị khen thưởng

Mẫu giấy đề nghị khen thưởng là văn bản đề nghị khen thưởng cấp trên khen thưởng cho những nhân viên đạt thành tích xuất sắc trong công việc. Trong mẫu giấy này ghi rõ những thông tin về: tên doanh nghiệp, số quyết định, tên nhân viên, nội dung khen thưởng … Mời bạn tham khảo và download mẫu giấy chi tiết:

 

Mẫu giấy đề nghị khen thưởng Mẫu giấy đề nghị khen thưởng