Biểu mẫu nhân sự

Biểu mẫu nhân sự dành cho người đi làm, tìm việc, quản lý nhân sự, hành chính. Đặc biệt, các biểu mẫu thường xuyên được cập nhật bản mới nhất và hỗ trợ download miễn phí.

Category

Kỷ luật, Kiểm điểm

Biên bản kỷ luật, kiểm điểm dành cho các cá nhân khi cần trình bày lỗi về sự việc nào đó. Biểu mẫu kỷ luật, kiểm điểm là sự tự đánh giá, hạnh kiểm cá nhân và những quyết định kỷ luật của cấp trên dựa trên các văn bản này.

Quy chế kỷ luật

Quy chế kỷ luật Quy chế kỷ luật thể hiện rõ những quy định, nội quy cũng như chế độ kỷ luật cụ thể được áp dụng trong các công ty, doanh nghiệp. Sau đây là bản quy chế về… Continue Reading →

Biên bản về việc vi phạm kỷ luật

Biên bản về việc vi phạm kỷ luật Biên bản về việc vi phạm kỷ luật là mẫu biên bản soạn thảo khi có cá nhân, tập thể vi phạm kỷ luật trong công ty, doanh nghiệp. Trong biên bản… Continue Reading →

Bản tự kiểm điểm cá nhân

Bản tự kiểm điểm cá nhân Bản tự kiểm điểm cá nhân là biên bản dành cho các cá nhân cần tự khuyết điểm, trình bày những sai phạm của mình trong công việc nào đó. Mời bạn tham khảo… Continue Reading →

Mẫu giấy cam kết mới nhất

Mẫu giấy cam kết mới nhất Mẫu giấy cam kết mới nhất dùng cho cá nhân thực hiện những cam kết với doanh nghiệp, công ty sau khi đã ký hợp đồng lao động. Nội dung của mẫu bản cam… Continue Reading →

© 2019 Biểu mẫu nhân sự — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑