Mẫu đơn xin việc chuẩn

Mẫu đơn xin việc chuẩn sử dụng được cho tất cả các ngành. Đây là mẫu đơn xin việc có form chung, ứng viên chỉ cần điền thông tin sau đây và gửi đến nhà tuyển dụng. Hoặc bạn có thể tham khảo các mẫu đơn xin việc cụ thể cho từng ngành. Các mẫu đơn xin việc này sẽ gợi ý bạn cách trình bày cụ thể và ấn tượng hơn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-***———-

ĐƠN XIN VIỆC

Kính gởi      : ………………………………………………………………………………………………….

Tôi tên là    : ………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày tháng năm tại: ………………………………………………………………………………..

Giấy chứng minh nhân dân số: …………………………………………………………………….

Cấp ngày tháng năm tại: ……………………………………………………………………………….

Hiện cư ngụ tại: ……………………………………………………………………………………………..

Trình độ văn hóa: ………………………………………………………………………………………….

Ngoại ngữ: …………………………………………………………………………………………………….

+ Anh: ………………………………………………………………………………………………………….

+ Pháp: …………………………………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp chuyên môn: …………………………………………………………………………….

Sức khỏe: ……………………………………………………………………………………………………….

Hiện nay chưa có việc làm, tôi làm đơn này xin Công ty DBIZ tuyển dụng và bố trí công việc làm.

Nếu được Quý công ty thâu nhận, tôi xin cam đoan thực hiện các công việc được giao và thực hiện các chủ trương chính sách chế độ nội quy, kỷ luật của công ty .

Kính mong Quý công ty chấp nhận!

………., ngày ….. tháng….năm 201

Người viết đơn

Có thể bạn quan tâm: