Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:15.000.000
Nơi làm việc:Phú Yên
Ngày hết hạn:15/10/2019
Công ty: Công ty BNHH BHNT Aviva Việt Nam
Aviva Vietnam – Bộ phận tuyển dụng Bancassurance - Địa chỉ:Tầng 14, tòa nhà Vincom Đồng Khởi, số...
Mức lương:15.000.000
Nơi làm việc:An Giang
Ngày hết hạn:15/10/2019
Công ty: Công ty BNHH BHNT Aviva Việt Nam
Aviva Vietnam – Bộ phận tuyển dụng Bancassurance - Địa chỉ:Tầng 14, tòa nhà Vincom Đồng Khởi, số...
Mức lương:15.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:15/10/2019
Công ty: Công ty BNHH BHNT Aviva Việt Nam
Aviva Vietnam – Bộ phận tuyển dụng Bancassurance - Địa chỉ:Tầng 14, tòa nhà Vincom Đồng Khởi, số...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/09/2019
Công ty: Công ty TNHH Đa Lộc
Thực hiện cuộc gọi tiếp cận Khách hàng với dữ liệu được phân bổ Nhận cuộc gọi đến từ bên...
Mức lương:4500000 - 12000000
Nơi làm việc:Cần Thơ
Ngày hết hạn:31/10/2019
Công ty: CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ NGÀY & ĐÊM TẠI CẦN THƠ
- Giữ gìn an ninh, an toàn tài sản, PCCC…tại các địa điểm mà công ty...
Mức lương:15.000.000
Nơi làm việc:Cần Thơ
Ngày hết hạn:27/09/2019
Công ty: Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Aviva Việt Nam
Là đại diện của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Aviva Vietnam làm việc tại các...
Mức lương:15.000.000
Nơi làm việc:Long An
Ngày hết hạn:27/09/2019
Công ty: Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Aviva Việt Nam
Là đại diện của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Aviva Vietnam làm việc tại các...
Mức lương:15.000.000
Nơi làm việc:An Giang
Ngày hết hạn:27/09/2019
Công ty: Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Aviva Việt Nam
  Là đại diện của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Aviva Vietnam làm việc tại...
Mức lương:15.000.000
Nơi làm việc:Hà Nam
Ngày hết hạn:27/09/2019
Công ty: Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Aviva Việt Nam
Là đại diện của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Aviva Vietnam làm việc tại các...
Mức lương:15.000.000
Nơi làm việc:Nam Định
Ngày hết hạn:27/09/2019
Công ty: Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Aviva Việt Nam
Là đại diện của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Aviva Vietnam làm việc tại các...