Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/11/2019
Công ty: Công ty cổ phần bất động sản Phù Sa
- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thông qua các kênh...
Mức lương:16.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/11/2019
Công ty: Công ty CP BĐS Khải Hoàn Land
Thực hiện lập Báo cáo khả thi dự án (FS), phân tích và tham mưu cho Ban...
Mức lương:8.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:29/02/2020
Công ty: NPBFX
1. Tham gia họp sáng, tổng hợp thông tin chiến lược về tài chính, tiền tệ, chính...
Mức lương:8.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/12/2019
Công ty: NPBFX
1. Tham gia họp sáng, tổng hợp thông tin chiến lược về tài chính, tiền tệ, chính...