Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:4000000 - 6000000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:15/12/2018
Công ty: Công ty JP Marketing
Là công ty liên kết với nhiều thị trường lớn, hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán quốc...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:17/12/2018
Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean
Thực hiện đóng, mở và set up tài khoản trên hệ thống cho khách hang; Giới thiệu...