Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:10 - 15 triệu
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:19/07/2018
Công ty: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á
Tìm kiếm, phát triển, quản lý khách hàng. Tư vấn giao dịch đầu tư chứng...
Mức lương:8,3 - 10 triệu
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/07/2018
Công ty: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á
Kiểm soát hoạt động Công ty Chứng khoán
Mức lương:7,3 - 8,8 triệu
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/07/2018
Công ty: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á
1. Thực hiện phân tích doanh nghiệp, ngành: thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/07/2018
Công ty: Công ty CP Chứng khoán KIS Việt Nam
 
- Liên hệ và giới thiệu sản phẩm của công ty đến khách hàng do danh sách...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/07/2018
Công ty: Công ty CP Chứng khoán KIS Việt Nam
 
- Liên hệ và giới thiệu sản phẩm của công ty đến khách hàng do danh sách...