Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:20.000.000- 30.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:19/07/2019
Công ty: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thành Hưng
- Làm việc gián tiếp hàng ngày - Điều phối, phân công công nhân...
Mức lương:20.000.000- 30.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:19/07/2019
Công ty: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thành Hưng
- Làm việc gián tiếp hàng ngày - Điều phối, phân công công nhân...
Mức lương:14.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/07/2019
Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN OPAL LAND
- Quản lý & điều hành hoạt động P.Kinh Doanh. - Lập kế hoạch, chiến lược kinh...