Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:10.000.000-30.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/01/2019
Công ty: Công ty cổ phần TNG POWER
1. Hỗ trợ GĐ Kinh doanh, GĐ miền trong việc lập kế hoạch bán hàng hàng năm, triển khai...