Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Long An
Ngày hết hạn:30/11/2019
Công ty: CÔNG TY TNHH TENSILE MEMBRANE STRUCTURE VIỆT NAM
Tổ chức, phân công bộ máy kế toán. Kiểm soát tính chính xác...
Mức lương:6000000 - 8000000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/11/2019
Công ty: Công ty cổ phần tập đoàn MBG
- Ghi chép, thu thập, xử lý và lưu trữ các hoá đơn, chứng từ kế...
Mức lương:20.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/11/2019
Công ty: Công Ty CPĐT BĐS Phúc Thịnh
Tổ chức, quản lý mọi hoạt động và xây dựng hình ảnh của sàn giao dịch bất động...
Mức lương:17.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/11/2019
Công ty: Công Ty CPĐT BĐS Phúc Thịnh
Hỗ trợ nhân viên kinh doanh thực hiện công việc đạt hiệu quả tốt nhất Lập kế hoạch kinh doanh...