Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:20.000.000- 30.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/06/2019
Công ty: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thành Hưng
- Làm việc gián tiếp hàng ngày - Điều phối, phân công công nhân...
Mức lương:20.000.000- 30.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/06/2019
Công ty: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thành Hưng
- Làm việc gián tiếp hàng ngày - Điều phối, phân công công nhân...
Mức lương:20.000.000- 30.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/06/2019
Công ty: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thành Hưng
- Làm việc gián tiếp hàng ngày - Điều phối, phân công công nhân...
Mức lương:20.000.000- 30.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/06/2019
Công ty: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thành Hưng
- Làm việc gián tiếp hàng ngày - Điều phối, phân công công nhân...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Tĩnh
Ngày hết hạn:31/05/2019
Công ty: Công Ty Cổ Phần Thương Mại Du Lịch Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Nhà
- Phối hợp với bộ phận liên quan định kỳ lập kế hoạch kinh doanh hàng năm, theo quý cho...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/06/2019
Công ty: GPO – Grow People and Organization
GPO is currently looking for qualified candidates for the position: Cooperate sales manager - Code: CSM-HA *...