Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:28/02/2019
Công ty: Language Link
Trợ giảng cho các Giáo viên người nước ngoài tại các trường Tiểu học / Trung học...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/01/2019
Công ty: Study Centre of English
Chức vụ: Giáo viên cơ hữu (toàn thời gian)   Thông tin chung: _ Làm việc: Từ 2h...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/01/2019
Công ty: Công ty Language Link Việt Nam
* OBJECTIVES OF THE POSITION   We are looking for an experienced Digital Marketing Executive to...
Mức lương:17.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/01/2019
Công ty: Công ty Language Link Việt Nam
Các nhiệm vụ của quản lý trợ giảng vùng: Liên hệ hàng tuần với mỗi trợ giảng thuộc...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:28/02/2019
Công ty: TRƯỜNG NGOẠI NGỮ - TIN HỌC ĐÔ THÀNH
- Lên kế hoạch giảng dạy, dạy theo đúng tiến trình và đảm bảo chất lượng của học...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:28/02/2019
Công ty: TRƯỜNG NGOẠI NGỮ - TIN HỌC ĐÔ THÀNH
- Quản lý, lưu trữ các tài liệu về học vụ. - Theo dõi, thực hiện kế hoạch của lớp kết...
Mức lương:4.500.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:28/02/2019
Công ty: TRƯỜNG NGOẠI NGỮ - TIN HỌC ĐÔ THÀNH
- Tư vấn, trực tại văn phòng, giải đáp các thông tin cho học viên và phụ...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:28/02/2019
Công ty: Công ty TNHH EN Việt Nam
- Tư vấn, tuyển sinh về các chương trình du học Nhật,kỹ sư,xklđ.. - Duy trì, phát triển...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:28/02/2019
Công ty: Chi nhánh Công ty cổ phần dịch vụ di động Thế Hệ Mới
Được cung cấp danh sách khách hang tiềm năng ỔN ĐỊNH HÀNG NGÀY. Sắp xếp danh...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/01/2019
Công ty: Trung tâm ngoại ngữ Mặt Trời
 - Giảng dạy theo chương trình.  - Quan tâm và nâng cao chất lượng học tập của...