Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:20.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/12/2019
Công ty: Công ty cổ phần phát triển nhân lực JIS
- Chủ trì, phối hợp với các các bộ phận khác xây dựng và trình...
Mức lương:20.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/12/2019
Công ty: Công ty cổ phần phát triển nhân lực JIS
- Trực tiếp quản lý CBNV, triển khai giám sát thực hiện công việc phòng Đối ngoại:...
Mức lương:15.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/01/2020
Công ty: Trung Tâm Tiếng Trung Thượng Hải
- Chịu trách nhiệm giảng dạy các khóa học được phân công, đảm bảo tiến độ chương...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/12/2019
Công ty: Công ty Cổ phần Giáo dục Alisa
Hoạt động vận hành - Tiếp nhận và phát triển nguồn dữ liệu được cung cấp ỔN ĐỊNH HÀNG...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/12/2019
Công ty: CÔNG TY TNHH MTV CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG (J&T EXPRESS)
Xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng để thu hút nguồn ứng viên cho tương lai. Xây dựng...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/12/2019
Công ty: Công ty TNHH Trâm Nguyễn Hoàng
- Giảng dạy theo tiết theo giáo trình cùa trung tâm - Đảm bảo bài dạy trên...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/12/2019
Công ty: Công ty TNHH Trâm Nguyễn Hoàng
 - Tư vấn các khóa học, học phí và chương trình học của Trung Tâm -...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/11/2019
Công ty: WALL STREET ENGLISH
OVERVIEW: As a Personal Tutor, you ensure the educational success of your Center’s Students through effective...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/12/2019
Công ty: Công ty cổ phần phát triển nhân lực JIS
Công tác hỗ trợ phòng hồ sơ - Hỗ trợ phòng hồ sơ cập nhật các thông tin về...
Mức lương:12.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/12/2019
Công ty: Công ty cổ phần phát triển nhân lực JIS
- Chuẩn bị giáo án, chương trình dạy tiếng Nhật cho học sinh. Nghiên cứu, đề xuất...