Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang

Mức lương:1-3 triệu
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:16/07/2022
Công ty: Công ty TNHH Princeton Việt Nam
 
- Dạy kèm cho các học viên về kỹ năng làm SAT, SSAT, GMAT phần Toán - Luyện đề cho...
Mức lương:8-10 triệu
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/07/2022
Công ty: Công ty TNHH Princeton Việt Nam
 
- Nắm vững các thông tin về các trường cao đẳng, đại học Mỹ, Canada, …. - Lắng nghe,...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/07/2022
Công ty: CÔNG TY TNHH GO ENGLISH VIỆT NAM
- Thông báo lịch hoạt động học tập, sự kiện của trung tâm đến PHHS. - Quản lý sự hài...
Mức lương:15.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/07/2022
Công ty: CÔNG TY TNHH GO ENGLISH VIỆT NAM
* Công tác giảng dạy: - Dạy học theo phân công của bộ phận đào tạo. - Thực hiện thi...
Mức lương:300.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/07/2022
Công ty: CÔNG TY TNHH GO ENGLISH VIỆT NAM
˗ Đứng lớp và giảng dạy theo nội dung đào tạo của khóa học; đảm bảo hoàn thành...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/07/2022
Công ty: CÔNG TY TNHH GO ENGLISH VIỆT NAM
- Hỗ trợ giáo viên ổn định trật tự lớp, tổ chức các hoạt động trên lớp và quản...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:11/07/2022
Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TADA EDTECH PLATFORM
● Quản lý các dự án về công nghệ phần mềm cho từng đầu mối khách hàng (Sở...