Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:500.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/08/2018
Công ty: Công ty cổ phần Giải Trí Truyền Hình JVC
 
Công ty cổ phần Giải Trí Truyền Hình JVC cần mở thêm chi nhánh. Chỉ cần bạn...