Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang

Mức lương:8.000.000 - 15.000.000
Nơi làm việc:Bắc Ninh
Ngày hết hạn:14/11/2021
Công ty: Hanwha Techwin Security Việt Nam
+ Kiểm kê thuế FCT (Thuế nhà thầu nước ngoài), kê khai và nộp thuế FCT vào...
Mức lương:7.000.000 - 10.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/10/2021
Công ty: Công ty TNHH Khoa Học Và Kỹ Thuật Olympic
-  Tiếp nhận các thông tin từ phòng kinh doanh và lập báo giá, cung cấp...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:17/11/2021
Công ty: EVIZI LLC
We are looking for a Recruiter with full-cycle recruiting experience, from talent sourcing and attracting candidates...
Mức lương:6.000.000 -10.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/12/2021
Công ty: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Tuân thủ quy định, thời gian công việc Tác phong Chăm sóc khách hàng đại...
Mức lương:6.000.000 -10.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/12/2021
Công ty: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Tuân thủ quy định, thời gian công việc Tác phong Chăm sóc khách hàng đại...
Mức lương:6.000.000 -10.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/12/2021
Công ty: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
PHÒNG NHÂN SỰ HÀNH CHÁNH (70%) - Quản lý khâu vệ sinh và căn...