Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:28/02/2019
Công ty: Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ Nguyễn Minh Hoàng
- Quản lý phòng HCNS. - Quản lý toàn bộ tài liệu hồ sơ hành chánh. -...
Mức lương:10000000-15000000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/03/2019
Công ty: Công ty TNHH LD Beautiful SaiGon
- Tiếp nhận, rà soát và soạn thảo văn bản, tờ trình, hồ sơ, tài liệu từ các...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:28/02/2019
Công ty: Công ty An Co-operative( Công Ty TNHH Đá Chàm)
Hành chính VPP Gửi danh sách order VPP cho các bộ phận trong hệ thống....
Mức lương:10000000-20000000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/03/2019
Công ty: Công ty TNHH LD Beautiful SaiGon
- Biên dịch tin bài về y tế, sức khỏe. - Biên dịch các tài liệu, thư tín của...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:11/03/2019
Công ty: Công Ty TNHH SX Đồ Chơi Mạnh Dung
Phụ trách các công việc hành chánh tại khu vực tiếp tân của văn...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Đồng Nai
Ngày hết hạn:31/03/2019
Công ty: Công ty Cổ Phần Tập đoàn Thép Tiến Lên
- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy trình, biểu mẫu hành chính tại Công...
Mức lương:8.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:20/03/2019
Công ty: Công ty cổ phần sự kiện HTV Việt Nam
- Hàng tháng, quý kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào,...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:20/03/2019
Công ty: Công ty cổ phần sự kiện HTV Việt Nam
- Soạn thảo các văn bản, hợp đồng hàng ngày do BLĐ giao; - Lên kế hoạch và thực...
Mức lương:5000000-7000000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/03/2019
Công ty: Công ty TNHH LD Beautiful SaiGon
- Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của các Phòng Ban, lập kế hoạch tuyển dụng. - Đăng tuyển, tiếp nhận,...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/04/2019
Công ty: Cơm Xuka
+ Đi lấy và giao tài liệu cho khách hàng + Đi nộp HS + Các công việc...