Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:28.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:01/11/2019
Công ty: Kass International Sdn Bhd
Manage and Oversee day-to-day operations in Vietnam Office Advising the management in meeting all statutory...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:25/08/2019
Công ty: Savills Vietnam
Business Support Provide information and supporting documents to Leasing Consultants Arrange meetings,...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hưng Yên
Ngày hết hạn:31/08/2019
Công ty: Công ty cổ phần nguồn nhân lực Worklink
-Biên phiên dịch các tài liệu theo yêu cầu của chủ quản -Làm các...
Mức lương:Thỏa Thuận
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:20/09/2019
Công ty: Công ty CPSX Nhựa Duy Tân
Tiếp nhận yêu cầu sữa chữa/ dự án từ bộ phận liên quan và chuyển tiếp đến Trưởng bộ...
Mức lương:1.200.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:15/09/2019
Công ty: Savills Vietnam
Nhiệm vụ bao gồm, (nhưng không giới hạn trong: Mời khách hàng đến thăm quan dự án bằng...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:15/09/2019
Công ty: Savills Vietnam
Nhân viên kinh doanh nỗ lực tìm kiếm Khách hàng phù hợp với các sản...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:15/09/2019
Công ty: Savills Vietnam
Nhân viên kinh doanh nỗ lực tìm kiếm Khách hàng phù hợp với các sản...
Mức lương:4000000 - 5000000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/09/2019
Công ty: Nielsen Vietnam
Tham gia vào quy trình xử lý dữ liệu thị trường. Vẽ đồ thị đúng theo bảng báo...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:21/08/2019
Công ty: Công ty TNHH Quốc tế VIET - PEARL
Tìm kiếm các kênh tuyển dụng hoặc tự tuyển để đạt chỉ tiêu tuyển dụng của các đơn...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:20/09/2019
Công ty: Công ty TNHH Sản Xuất và Kinh Doanh Nguyệt Hưng
- Nhập dử liệu từ file hồ sơ được giao - Xử lý văn bản hồ sơ trên word và excel - Xử lý dử...