Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:15/09/2018
Công ty: Công Ty TNHH Lam Hoàng
- Quản lý toàn bộ tài liệu hồ sơ hành chánh. - Thực hiện công tác...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/08/2018
Công ty: Công Ty TNHH Ecolife
 
- Tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, của các Phòng...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:13/09/2018
Công ty: Công ty CPTM Hương Việt
- Điều hành quản lý, theo dõi giám sát các xe của công ty. - Gọi xe,...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:13/09/2018
Công ty: Công ty CPTM Hương Việt
- Chấm công, làm lương cho nhân viên tại công ty - Tuyển dụng nhân viên...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:13/09/2018
Công ty: Công Ty Phân Phối An Dược
- Soạn thảo các hồ sơ giấy tờ cho công ty. Nắm bắt về nền tảng, sản phẩm chế độ chính sách...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/08/2018
Công ty: Công ty Cổ phần Phượng Cát
- Sắp xếp cuộc hẹn cho các ứng viên tham gia dự tuyển - Theo dõi hiệu quả các kênh...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/08/2018
Công ty: Công ty Cổ phần Phượng Cát
- Soạn thảo các văn bản, tài liệu - Tiếp nhận cuộc gọi đến và đi - Kiểm tra các email đến...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/08/2018
Công ty: Công ty Cổ phần Phượng Cát
- Liên hệ với khách hàng cũ và mới của công ty  - Trao đổi, giới thiệu về...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/08/2018
Công ty: Công ty Cổ phần Xuân Linh
- Đào tạo công việc trong quá trình thử việc, đào tạo chuyên môn...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/08/2018
Công ty: Công ty Cổ phần Xuân Linh
- Phát triển, cập nhật, theo dõi và xem xét chiến lược tuyển dụng - Đảm bảo kế hoạch...