Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hoà Bình
Ngày hết hạn:30/11/2019
Công ty: Công ty cổ phần tập đoàn MBG
- Tổ chức, giám sát việc thực hiện sản xuất tại phân xưởng sản xuất theo đúng quy...
Mức lương:700.000
Nơi làm việc:Hoà Bình
Ngày hết hạn:30/11/2019
Công ty: Công ty cổ phần tập đoàn MBG
    - Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới về dịch vụ Khoa học công nghệ....
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:01/05/2020
Công ty: CÔNG TY CPSX VÀ TM NAM HOA
TUYỂN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG KHÔNG CẦN TAY NGHỀ TẤT CẢ CÁC KHÂU LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH...