Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/11/2018
Công ty: Công ty CP IDT Việt Nam
1. Được đào tạo để làm các dự án cung cấp thiết bị cho chủ đầu tư. 2. Được đào tạo...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/11/2018
Công ty: Công ty cổ phần hóa chất thiết bị phòng thí nghiệm và công nghệ
- Nhập dữ liệu trên phần mêm  FASTcủa công ty  - Lập báo cáo VAT...