Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:15.000.000-20.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/09/2018
Công ty: Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất & XNK Huy Hoàng
Quản lý, điều hành phòng kế toán
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Bình Dương
Ngày hết hạn:30/09/2018
Công ty: CÔNG TY TNHH SX - XNK ILHOTECH VINA
- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán của công ty. - Lưu trữ chứng từ, báo cáo...
Mức lương:4.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/09/2018
Công ty: Công ty cổ phàn V&L Hà Nội
Thực hiện các công việc thu hồi công nợ khách hàng Lập phiếu thu – chi...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/09/2018
Công ty: Công ty Thương Mại Và Dịch Vụ Nguyệt Loan
- Hạch toán kịp thời nghiệp vụ phát sinh trong ngày. - Lập bảng chấm công, bảng lương cho...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/09/2018
Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn AIC
Tổng hợp và kiểm tra số liệu các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tập hợp biến động các...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/09/2018
Công ty: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
Kế toán kho làm việc tại quận 12 - Hàng ngày có mặt đúng giờ để thực hiện...
Mức lương:20.000.000-30.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/09/2018
Công ty: Công ty Cổ phần Thương mại Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng
1. Kiểm tra nội dung các hợp đồng của công ty, kiểm tra việc tính và theo dõi...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nam
Ngày hết hạn:30/09/2018
Công ty: Công ty TNHH JinYoung G&T Vietnam
- Phiên dịch cho bộ phận mua hàng, kinh doanh.
Mức lương:5,0000,000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:31/10/2018
Công ty: Công ty TNHH Á Phi
- Tiếp nhận đơn hàng, báo giá, điều phối, hỗ trợ các bộ phận đến khi đơn hàng...
Mức lương:10,000,000
Nơi làm việc:Đồng Nai
Ngày hết hạn:30/09/2018
Công ty: CÔNG TY TNHH W&W
- Hỗ trợ Giám Đốc trong các công tác quản lý sản xuất và giao dịch với...