Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Bắc Giang
Ngày hết hạn:03/12/2018
Công ty: Tập đoàn KHKT Hồng Hải
   1. Viết phương thức chế tạo tiêu chuẩn cho sản phẩm 寫出製造產品的方式    2. Quản lý lưu...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Bắc Ninh
Ngày hết hạn:30/11/2018
Công ty: Tập đoàn KHKT Hồng Hải
Thực hiện kiểm toán năng lượng Tìm kiếm cơ hội cải tiến TKNL cho công ty Thực hiện các...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Bắc Ninh
Ngày hết hạn:30/11/2018
Công ty: Tập đoàn KHKT Hồng Hải
Phụ trách các dự án sản phẩm với khách hàng Việt Nam và nước ngoài...
Mức lương:30.000.000
Nơi làm việc:Khánh Hoà
Ngày hết hạn:31/12/2018
Công ty: ISIRIUS
+ Lĩnh vực: Xây dựng nhà máy điện mặt trời + Địa chỉ: Thôn Tân An, Xã Cam An...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Nghệ An
Ngày hết hạn:30/11/2018
Công ty: Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong
- Quản lý quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng sản phẩm; - Giải quyết hiệu quả các...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/11/2018
Công ty: Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ Nguyễn Minh Hoàng
-  Giám sát, kiểm tra, thực hiện lắp đặt và sửa chữa nhỏ hoặc thay thế hệ thống các...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/11/2018
Công ty: Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ Nguyễn Minh Hoàng
- Chịu trách nhiệm chính về quản lý vận hành, bảo trì, sửa chữa, lập kế hoạch,...
Mức lương:12.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/11/2018
Công ty: Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ Nguyễn Minh Hoàng
Chịu trách nhiệm chính về quản lý vận hành, bảo trì, sửa chữa, lập kế hoạch,...
Mức lương:1.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/11/2018
Công ty: Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ Nguyễn Minh Hoàng
- Chịu trách nhiệm chính về quản lý vận hành, bảo trì, sửa chữa, lập kế hoạch,...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/11/2018
Công ty: Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ Nguyễn Minh Hoàng
- Quản lý, hướng dẫn nhân viên kĩ thuật tại tòa nhà. - Thực hiện công việc bảo...