Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:8.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:28/02/2021
Công ty: Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Quốc Tế Hòa Bình
Tìm kiếm, khai thác các hợp đồng sự kiện như: Hội nghị khách hàng, Lễ kỷ niệm,...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:28/02/2021
Công ty: Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Quốc Tế Hòa Bình
Kiểm soát/ kiểm kê trang thiết bị, vât tư trong kho Theo dõi, báo cáo...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:28/02/2021
Công ty: Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Quốc Tế Hòa Bình
Lên kế hoạch và tổ chức, triển khai thực hiện các chương trình (dịch vụ) của công...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:28/02/2021
Công ty: Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Quốc Tế Hòa Bình
Phối hợp cùng Sales lên ý tưởng, xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình, kịch bản...
Mức lương:thỏa thuận
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/03/2021
Công ty: công ty cổ phần đầu tư phát triển TH
văn phòng mới mở cần tuyển nhân sự gấp môi trường làm việc thoải mái, năng động thời...