Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:12.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:17/08/2021
Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT GROUP - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Kiểm tra đối chiếu các số liệu nội bộ (tiền, hàng tồn kho, công nợ phải thu, công nợ phải...