Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang

Mức lương:30.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:04/06/2022
Công ty: Nhà hàng KTV
*Công việc: Chọn bài hát, phục vụ đồ cho khách, hát nếu biết, tính tiền
Mức lương:30.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:25/06/2022
Công ty: Nhà hàng KTV
* Yêu cầu công việc: + Gọi đồ cho khách + Chọn bài hát khách yêu cầu +...