Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:31/05/2021
Công ty: Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Quốc Tế Hòa Bình
Thực hiện kế hoạch phát triển thị trường (theo định hướng của công ty) Xây dựng chương...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:31/05/2021
Công ty: Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Quốc Tế Hòa Bình
Tìm kiếm, khai thác các hợp đồng sự kiện như: Hội nghị khách hàng, Lễ kỷ niệm,...
Mức lương:30.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/05/2021
Công ty: Nhà hàng KTV
* Yêu cầu công việc: + Gọi đồ cho khách + Chọn bài hát khách yêu cầu +...
Mức lương:12.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/04/2021
Công ty: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH NHẤT PHÁT
Kiểm tra đối chiếu các số liệu nội bộ (tiền, hàng tồn kho, công nợ phải thu, công nợ phải...