Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang

Mức lương:11.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/09/2022
Công ty: Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Quốc Tế Hòa Bình
Nhận báo cáo Dịch vụ phát sinh theo ngày từ các Sale Yêu cầu các...
Mức lương:11.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/09/2022
Công ty: Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Quốc Tế Hòa Bình
Lập tờ khai thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, hồ sơ hoàn thuế GTGT (nếu có), thuế môn bài...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/09/2022
Công ty: Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Quốc Tế Hòa Bình
Kiểm soát, điều phối các dịch vụ trước và trong thời gian diễn ra sự kiện. Tìm kiếm,...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/09/2022
Công ty: Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Quốc Tế Hòa Bình
Kiểm soát, điều phối các sự kiện quốc tế trước, trong và sau thời gian diễn ra sự kiện....
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/09/2022
Công ty: Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Quốc Tế Hòa Bình
Tìm kiếm, khai thác các hợp đồng sự kiện như: Lễ kỷ niệm, Lễ tri ân, Khai trương, Khai...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/09/2022
Công ty: Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Quốc Tế Hòa Bình
Tìm kiếm, khai thác các hợp đồng sự kiện như: Lễ kỷ niệm, Lễ tri ân, Khai trương, Khai...
Mức lương:11.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/09/2022
Công ty: Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Quốc Tế Hòa Bình
Lên ý tưởng cho các chương trình sự kiện, dịch vụ sự kiện, hội nghị và du lịch,...
Mức lương:30.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:19/11/2022
Công ty: Nhà hàng KTV
Tuyển nữ nhân viên phục vụ bàn, tiếp thị, chạy bàn đi làm ngay Hệ thống quán,...