Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:5000000-7000000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/12/2020
Công ty: Công ty Cổ phần Nhà hàng Steam Food Việt Nam
- Thực hiện những công viêc cần thiết của một nhân viên trước trong và sau ca...