Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:10/11/2019
Công ty: Công ty CPSX Nhựa Duy Tân
Tham gia hoạt động trong kho: chất xếp hàng xuất lên xe, nhập hàng vào kho Tham gia sắp...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Bình Dương
Ngày hết hạn:23/10/2019
Công ty: Indo-Trans Logistics Vietnam
- Hỗ trợ Thủ kho trong việc nhận hàng, xuất hàng và bảo quản hàng hóa - Kiểm tra,...
Mức lương:4.500.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/12/2019
Công ty: Phụ Tùng Xe Máy Minh Kỳ
Lấy hàng trong kho theo hóa đơn và đóng hàng giao cho khách.