Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang

Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:12/11/2021
Công ty: CÔNG TY TNHH NB VINA
Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng Theo dõi hàng tồn kho tối thiểu Sắp xếp, đảm bảo tiêu...
Mức lương:5.500.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/10/2021
Công ty: Nielsen
Đại diện công ty đi đến các cửa hàng tạp hóa đã ký hợp đồng hợp tác,...