Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/12/2019
Công ty: SASCO (Southern Airports Services Joint Stock Company)
- Bốc xếp hàng hóa - Phối hợp với nhân viên giao nhận, xuất hàng tới các đơn...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Long An
Ngày hết hạn:30/11/2019
Công ty: CÔNG TY TNHH TENSILE MEMBRANE STRUCTURE VIỆT NAM
Tổ chức, phân công bộ máy kế toán. Kiểm soát tính chính xác...
Mức lương:8.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/12/2019
Công ty: CÔNG TY CP WIFITECH
- Thống kê theo dõi mọi hoạt động tại công trường thi công - Thu thập chứng từ, quản...
Mức lương:4.500.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/12/2019
Công ty: Phụ Tùng Xe Máy Minh Kỳ
Lấy hàng trong kho theo hóa đơn và đóng hàng giao cho khách.