Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:14.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:29/04/2021
Công ty: Vanholdings
 
Thu thập, kiểm tra và hoạch toán các chứng từ kế toán phát sinh. Tổng hợp số liệu kế toán, cung...
Mức lương:từ 5,000,000
Nơi làm việc:Hưng Yên
Ngày hết hạn:30/04/2021
Công ty: Công ty TNHH Lixil Việt Nam
-Trực trạm cân, cân hàng hóa khi có xe. - Đối chiếu số liệu theo dỗi bằng sổ...