Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:thỏa thuận
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/03/2020
Công ty: Công ty TNHH DV Chuỗi cung ứng DHL (Việt Nam)
- Phân công điều động nhân viên kho trong công việc theo ca được phụ trách -...
Mức lương:20.000.000
Nơi làm việc:Hưng Yên
Ngày hết hạn:31/03/2020
Công ty: GPO – Grow People and Organization
Khách hàng của GPO hiện đang tìm kiếm những ứng viên đủ tiêu chuẩn cho vị...
Mức lương:30.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/04/2020
Công ty: SINGAPORE-VIETNAM SUPPLY (SGVN)
Chủ yếu chịu trách nhiệm quản lý kho, xử lý hàng hóa và tất cả các...