Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Lâm đồng
Ngày hết hạn:16/08/2018
Công ty: Công Ty Cổ Phần Rau ANh Đào
 
Hỗ trợ quản lý sản xuất trong việc tuyển dụng, chấm công, tính lương công nhân trực...
Mức lương:30.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:31/07/2018
Công ty: Công ty cổ phần đào tạo và phát triển công nghệ Hà Nội tại Đà Nẵng
 
Quản lý kho 1 năm tại Nhật Bản
Mức lương:30.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:31/07/2018
Công ty: Công ty cổ phần đào tạo và phát triển công nghệ Hà Nội tại Đà Nẵng
 
Quản lí kho, làm việc 1 năm tại Nhật Bản
Mức lương:5.500.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:21/07/2018
Công ty: Huy Viet Nam
- Sắp xếp hàng hóa trong kho bãi - Kiểm tra hàng xuất-nhập-tồn - Phân loại kiểm tra...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:19/09/2018
Công ty: CÔNG TY TNHH MTV ĐÀO TẠO KỸ THUẬT & THƯƠNG MẠI HAI BỐN GIỜ
 
- Kiểm kê, đối chiếu hàng hóa nhập - xuất trong kho - Nắm bắt được số lượng hàng trong kho...
Mức lương:12.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/12/2020
Công ty: Công ty tnhh vận tải toàn cầu
 
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG    Công Ty Thương Mại Vận Tải Trúc Anh...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/12/2020
Công ty: Công ty tnhh vận tải toàn cầu
 
Công ty TNHH Vận Tải Trúc Anh Vân  cần tuyển gấp:...
Mức lương:8.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/12/2020
Công ty: Công ty tnhh vận tải toàn cầu
 
THÔNG BÁO TUYỂN LƠ XE  Công Ty Thương Mại Vận Tải Vận Tải Toàn Cầu cần tuyển...