Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Lâm đồng
Ngày hết hạn:16/08/2018
Công ty: Công Ty Cổ Phần Rau ANh Đào
 
Xây dựng bộ tiêu chuẩn chất lượng cho từng mặt hàng và theo từng khách...