Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang

Mức lương:13.000.000
Nơi làm việc:Hưng Yên
Ngày hết hạn:26/03/2024
Công ty: 0989_521_325 Công Ty Cổ Phần TM Vận Tải Giao Nhận Phú Thịnh
Nhận Hồ Sơ Gặp Chị Khánh Ngân ( Quản Lý ) - 0989_521_325 Tuyển 5 Lái xe tải. bằng B2- C, D...
Mức lương:13.000.000
Nơi làm việc:Phú Thọ
Ngày hết hạn:26/03/2024
Công ty: 0989_521_325 Công Ty Cổ Phần TM Vận Tải Giao Nhận Phú Thịnh
Nhận Hồ Sơ Gặp Chị Khánh Ngân ( Quản Lý ) - 0989_521_325 Nhận Xe : Thành phố việt...
Mức lương:13.000.000
Nơi làm việc:Hoà Bình
Ngày hết hạn:26/03/2024
Công ty: 0989_521_325 Công Ty Cổ Phần TM Vận Tải Giao Nhận Phú Thịnh
Nhận Hồ Sơ Gặp Chị Khánh Ngân ( Quản Lý ) - 0989_521_325 THÔNG TIN TUYỂN NHÂN...
Mức lương:13.000.000
Nơi làm việc:Hà Nam
Ngày hết hạn:26/03/2024
Công ty: 0989_521_325 Công Ty Cổ Phần TM Vận Tải Giao Nhận Phú Thịnh
Nhận Hồ Sơ Gặp Chị Khánh Ngân ( Quản Lý ) - 0989_521_325 1 Phụ Xe Giao Hàng Lương :7 - 8...
Mức lương:13.000.000
Nơi làm việc:Ninh Bình
Ngày hết hạn:26/03/2024
Công ty: 0989_521_325 Công Ty Cổ Phần TM Vận Tải Giao Nhận Phú Thịnh
Nhận Hồ Sơ Gặp Chị Khánh Ngân ( Quản Lý ) - 0989_521_325 Nhận Xe : Thành Phố, nho quan ,...
Mức lương:13.000.000
Nơi làm việc:Nam Định
Ngày hết hạn:26/03/2024
Công ty: 0989_521_325 Công Ty Cổ Phần TM Vận Tải Giao Nhận Phú Thịnh
Nhận Hồ Sơ Gặp Chị Khánh Ngân ( Quản Lý ) - 0989_521_325 Nhận Xe: Thành Phố, Xuân...
Mức lương:13.000.000
Nơi làm việc:Thái Nguyên
Ngày hết hạn:26/03/2024
Công ty: 0989_521_325 Công Ty Cổ Phần TM Vận Tải Giao Nhận Phú Thịnh
Nhận Hồ Sơ Gặp Chị Khánh Ngân ( Quản Lý ) - 0989_521_325 Nhận Xe: Thành phố, Kcn phổ...
Mức lương:13.000.000
Nơi làm việc:Thái Bình
Ngày hết hạn:26/03/2024
Công ty: 0989_521_325 Công Ty Cổ Phần TM Vận Tải Giao Nhận Phú Thịnh
Nhận Hồ Sơ Gặp Chị Khánh Ngân ( Quản Lý ) - 0989_521_325 3 Tài xế bằng dấu C,B2 , D, E...
Mức lương:13.000.000
Nơi làm việc:Hải Dương
Ngày hết hạn:26/03/2024
Công ty: 0989_521_325 Công Ty Cổ Phần TM Vận Tải Giao Nhận Phú Thịnh
Nhận Hồ Sơ Gặp Chị Khánh Ngân ( Quản Lý ) - 0989_521_325 Nhận Xe Tại: Thành phố, Cẩm...
Mức lương:13.000.000
Nơi làm việc:Bắc Giang
Ngày hết hạn:26/03/2024
Công ty: 0989_521_325 Công Ty Cổ Phần TM Vận Tải Giao Nhận Phú Thịnh
Nhận Hồ Sơ Gặp Chị Khánh Ngân ( Quản Lý ) - 0989_521_325 Nhận Xe Tại : Thành phố, Kcn...