Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:5.000.000 -15.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/12/2019
Công ty: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
1. Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng có sẵn hoặc không có sẵn bằng trực...
Mức lương:5.000.000 -15.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/12/2019
Công ty: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
1. Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng có sẵn hoặc không có sẵn bằng trực...
Mức lương:5.000.000 -15.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/12/2019
Công ty: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
1. Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng có sẵn hoặc không có sẵn bằng trực...
Mức lương:5.000.000 -15.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/12/2019
Công ty: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
1. Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng có sẵn hoặc không có sẵn bằng trực...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/12/2019
Công ty: Công ty TNHH Quốc tế VIET - PEARL
- Tìm kiếm khách hàng, tư vấn và giới thiệu các sản phẩm bất động sản của...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/12/2019
Công ty: Công ty TNHH VMD Việt Nam
- Làm việc với nhóm thiết kế để thu thập thông tin, hình ảnh công trình để...
Mức lương:5.000.000 -15.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/12/2019
Công ty: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
1. Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng có sẵn hoặc không có sẵn bằng trực...
Mức lương:Thỏa thuận
Nơi làm việc:Lâm đồng
Ngày hết hạn:31/12/2019
Công ty: Công ty TNHH Rạp chiếu phim Thể thao và Giải trí Ngôi sao Đà Lạt
Lên kế hoạch, Chương trình Marketing, sales phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công...
Mức lương:6000000 đồng - 12000000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/12/2019
Công ty: CÔNG TY TNHH GO ENGLISH VIỆT NAM
Tiếp đón phụ huynh; đón và tiễn học sinh  Tư vấn (online, trực tiếp, điện thoại) cho phụ...
Mức lương:10000000 - 12000000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/12/2019
Công ty: CÔNG TY TNHH GO ENGLISH VIỆT NAM
- Nghiên cứu thị trường (nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, thị hiếu khách hàng, khảo...