Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nam
Ngày hết hạn:31/07/2019
Công ty: Công ty TNHH Set Việt Nam
1. Phiên dịch nội dung các cuộc họp 2. Phiên dịch tài liệu có liên quan đến...
Mức lương:4-6 triệu
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:17/07/2019
Công ty: Công ty An Co-operative( Công Ty TNHH Đá Chàm)
- Nhận phiếu yêu cầu hàng hóa từ bộ phận siêu thị hoặc theo yêu cầu mặt hàng...
Mức lương:6000000-12000000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/08/2019
Công ty: Chi nhánh tại Hà Nội- Công ty TNHH TM XNK InterWorld Việt Nam
ü Tiếp nhận yêu cầu mua hàng từ các phòng ban ü Tìm kiếm, đánh...