Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:8.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/03/2021
Công ty: Công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ FIR
Mô tả công việc: nam nữ nhân viên trực tòa nhà, khu đô thị, khối cao ốc...