Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang

Mức lương:10.000.000 - 15.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/12/2023
Công ty: Công ty TNHH Khoa Học Và Kỹ Thuật Olympic
•  Lắp đặt, vận hành, hướng dẫn sử dụng các thiết bị y tế thuộc nhóm sản phẩm phụ...
Mức lương:8.000.000 - 12.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/12/2023
Công ty: Công ty TNHH Khoa Học Và Kỹ Thuật Olympic
- Giới thiệu và tư vấn cho khách hàng các sản phẩm về thiết bị y tế. - Khai thác,...
Mức lương:10.000.000 - 15.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/12/2023
Công ty: Công ty TNHH Khoa Học Và Kỹ Thuật Olympic
Lắp đặt, vận hành, hướng dẫn sử dụng trang thiết thiết bị chuẩn đoán hình ảnh, xét...
Mức lương:20.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:26/10/2034
Công ty: Nha khoa Lạc Việt Intech
Phát triển mạng lưới khách hàng mới  Phát triển kinh doanh theo định hướng và...