Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:25/07/2018
Công ty: Doanh nghiệp An Nguyên
- Tư vấn sản phẩm - Liệt kê đơn hàng, xử lí đơn hàng - Xuất đơn hàng,...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:23/07/2018
Công ty: Doanh nghiệp An Nguyên
- Tư vấn tìm hiểu nhu cầu khách hàng - Lên đơn hàng, xuất đơn chuyển GĐ duyệt,...
Mức lương:5.500.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:23/07/2018
Công ty: Doanh nghiệp An Nguyên
- Tư vấn và giới thiệu với khách hàng về sản phẩm dịch vụ của công ty. - Chăm...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:23/07/2018
Công ty: Doanh nghiệp An Nguyên
- Tư vấn sản phẩm - Liệt kê đơn hàng, xử lí đơn hàng - Xuất đơn hàng,...
Mức lương:5.500.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:23/07/2018
Công ty: Doanh nghiệp An Nguyên
- Chào hỏi và tìm hiểu nhu cầu khách hàng - Tư vấn sản phẩm phù hợp -...
Mức lương:5.500.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:23/07/2018
Công ty: Doanh nghiệp An Nguyên
- Duy trì khách hàng hiện đang sử dụng sản phẩm - Am hiểu về sản phẩm - Tư vấn tại văn...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:23/07/2018
Công ty: Doanh nghiệp TNV
- Tư vấn sản phẩm - Liệt kê đơn hàng, xử lí đơn hàng - Xuất đơn hàng,...
Mức lương:5.500.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:23/07/2018
Công ty: Doanh nghiệp TNV
- Tư vấn các dòng sản phẩm mới - Tìm hiểu nhu cầu khách hàng - Lên đơn...
Mức lương:5.500.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:23/07/2018
Công ty: Doanh nghiệp TNV
- Tư vấn và giới thiệu với khách hàng về sản phẩm dịch vụ của công ty. - Chăm sóc...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:23/07/2018
Công ty: Doanh nghiệp TNV
- Chào hỏi và tìm hiểu nhu cầu khách hàng - Tư vấn sản phẩm phù hợp -...