Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Đắk Lắk
Ngày hết hạn:31/07/2018
Công ty: J&T Express Vietnam - chi nhánh Tây Nguyên
 
- Phiên dịch cho Giám đốc khi cần thiết. - Dịch các tài liệu có liên quan đến...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Đắk Lắk
Ngày hết hạn:31/07/2018
Công ty: J&T Express Vietnam - chi nhánh Tây Nguyên
 
- Theo sát mật độ phân bố các điểm giao dịch của các tỉnh ở khu vực Tây...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Đắk Lắk
Ngày hết hạn:31/07/2018
Công ty: J&T Express Vietnam - chi nhánh Tây Nguyên
 
- Thiết lập hệ thống hỗ trợ Tài chính, chế độ quản lý hạch toán tài chính...