Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:8.000.000
Nơi làm việc:Đồng Nai
Ngày hết hạn:31/07/2018
Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY MỘC CÁT
- Đại diện thương mại là một vị trí quan trọng thuộc khối kinh doanh của một doanh nghiệp, giữ vai...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Đồng Nai
Ngày hết hạn:31/07/2018
Công ty: CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH SƠN KÍNH 3D HANCHI
- Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp pháp của hoá đơn, chứng từ. - Tập hợp các hóa đơn...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Đồng Nai
Ngày hết hạn:31/07/2018
Công ty: CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH SƠN KÍNH 3D HANCHI
- Tham gia phân tích, lập kế hoạch kiểm toán  nội bộ. - Thực hiện kiểm toán định kỳ...
Mức lương:70.000.000
Nơi làm việc:Đồng Nai
Ngày hết hạn:31/07/2018
Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY MỘC CÁT
- Làm việc tại văn phòng và tham gia tổ chức hội thảo. - Liên lạc khách hàng...
Mức lương:4.800.000
Nơi làm việc:Đồng Nai
Ngày hết hạn:31/08/2018
Công ty: Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Bửu Long
Tuyển 1 nhân viên lễ tân, phục vụ phòng Khách sạn. Không yêu cầu kinh nghiệm
Mức lương:4.800.000
Nơi làm việc:Đồng Nai
Ngày hết hạn:31/08/2018
Công ty: Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Bửu Long
- Thi công, bảo dưỡng, chăm sóc cây trong Khu du lịch.
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Đồng Nai
Ngày hết hạn:31/07/2018
Công ty: CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH SƠN KÍNH 3D HANCHI
- Lên ý tưởng, phương án thiết kế nội thất. - Tiếp nhận lại số liệu từ khách hàng...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Đồng Nai
Ngày hết hạn:31/07/2018
Công ty: Công ty Cổ phần Chỉ Sợi Cao Su V.R.G SADO
 
- Tìm kiếm, đàm phán, xây dựng để ký kết đơn hàng / Hợp đồng với...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Đồng Nai
Ngày hết hạn:31/07/2018
Công ty: Công ty Cổ phần Chỉ Sợi Cao Su V.R.G SADO
 
- Tìm kiếm nhà cung cấp, thương lượng giá cả, đặt mua hàng - Theo dõi đơn...
Mức lương:500 - 700
Nơi làm việc:Đồng Nai
Ngày hết hạn:19/07/2018
Công ty: HR Strategy
 
Find, create, and follow database of new customers in diversification of industry relate to welding...