Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Bình Phước
Ngày hết hạn:31/07/2018
Công ty: Công ty cổ phần TNG POWER
 
- Hỗ trợ GĐ Kinh doanh, GĐ miền trong việc lập kế hoạch bán hàng hàng năm, triễn khai công...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Bình Phước
Ngày hết hạn:30/10/2018
Công ty: Công ty TNHH Tư vấn Môi trường Hồng Ngọc
Căn cứ trên danh sách khách hàng có sẵn và KH tự tìm kiếm nhân...