Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Bắc Ninh
Ngày hết hạn:30/07/2018
Công ty: Công ty cổ phần Dược phẩm Gia Nguyễn
- Thực hiện các công việc xuất nhập hàng hóa tại kho. - Bốc dỡ, kiểm tra, sắp xếp...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Bắc Ninh
Ngày hết hạn:30/07/2018
Công ty: Công ty cổ phần Dược phẩm Gia Nguyễn
- Quản lý đơn đặt hàng, lưu trữ theo dõi tiến độ đơn hàng từ khách hàng. -...
Mức lương:8.000.000
Nơi làm việc:Bắc Ninh
Ngày hết hạn:30/07/2018
Công ty: Công ty cổ phần Dược phẩm Gia Nguyễn
- Đề xuất nghiên cứu sản phẩm mới hoặc nhận yêu cầu nghiên cứu sản phẩm từ khách...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Bắc Ninh
Ngày hết hạn:31/07/2018
Công ty: Công ty Cổ phần Vĩnh Thái
- Quản trị nội dung trang Web trên website: www.vioa.com.vn hoặc www.vioa.vn của Công ty: + Thông...