Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Cần Thơ
Ngày hết hạn:15/09/2018
Công ty: Tập đoàn Sơn Thương Hiệu Việt
- Nghiên cứ thị trường. Tư vấn tìm kiếm khách hàng, mở mới các đại lý sơn....
Mức lương:10.000.000 - 12.000.000
Nơi làm việc:Cần Thơ
Ngày hết hạn:31/08/2018
Công ty: Swiss Post Solutions
- Phân công ca sản xuất - Kiểm soát thời hạn giao hàng, các chỉ tiêu chất...
Mức lương:trên 30 triệu
Nơi làm việc:Cần Thơ
Ngày hết hạn:30/08/2018
Công ty: công ty cổ phần đầu tư dầu khí Đại Việt
- Điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của tối thiểu 1 nhãn hàng Sơn của 1 Công...
Mức lương:từ 15 đến 20 triệu
Nơi làm việc:Cần Thơ
Ngày hết hạn:30/08/2018
Công ty: công ty cổ phần đầu tư dầu khí Đại Việt
- Điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của tối thiểu 1 nhãn hàng Sơn Đại Việt (Thuộc...
Mức lương:trên 7 triệu
Nơi làm việc:Cần Thơ
Ngày hết hạn:30/08/2018
Công ty: công ty cổ phần đầu tư dầu khí Đại Việt
- Mở mới các Nhà phân phối (NPP) sơn, chăm sóc, duy trì, phát triển hệ thống...
Mức lương:10.000.000 - 12.000.000
Nơi làm việc:Cần Thơ
Ngày hết hạn:31/08/2018
Công ty: Swiss Post Solutions
* Responsibilities: - Responsibility for quality, TAT, working conditions, employee engagement in line with company...
Mức lương:4.500.000
Nơi làm việc:Cần Thơ
Ngày hết hạn:30/09/2018
Công ty: CÔNG TY BẢO VỆ NDS CẦN THƠ
- Bảo vệ an ninh tài sản tại Ngân Hàng - Hướng dẫn khách hàng làm thủ tục...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Cần Thơ
Ngày hết hạn:30/09/2018
Công ty: CÔNG TY BẢO VỆ NDS CẦN THƠ
Do nhu cầu phát triển Công ty TNHH DV Bảo Vệ Ngày & Đêm CN Cần Thơ có nhu cầu...
Mức lương:4500000-7000000
Nơi làm việc:Cần Thơ
Ngày hết hạn:30/09/2018
Công ty: CÔNG TY BẢO VỆ NDS CẦN THƠ
- Làm công tác an ninh giử gìn tài sản khách hàng - Cập nhật ghi...