Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Gia Lai
Ngày hết hạn:31/10/2018
Công ty: CÔNG TY TNHH AN LỘC FSC GIA LAI
- Được Công ty đào tạo về nghiệp vụ và kỷ năng chăm sóc khách hàng khi...