Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:3.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/12/2018
Công ty: Công ty dịch thuật chuyên nghiệp 123 Việt Nam
 
Cộng Tác Viên các chuyên ngành: Xây dựng, cơ khí, toán học,...
Mức lương:3.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/12/2018
Công ty: Công ty dịch thuật chuyên nghiệp 123 Việt Nam
 
Cộng Tác Viên các chuyên ngành: Xây dựng, cơ khí, toán học,...
Mức lương:150.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:08/10/2018
Công ty: Hanoi Free Local Tours
Job description · Introduce Hanoi’s cuisine to foreigners during the tour · Help foreigners to...
Mức lương:7.500.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/10/2018
Công ty: Công ty TNHH thương mại vận tải & Chuyển giao công nghệ Việt Anh
Tên công ty: Công ty TNHH thương mại vận tải & Chuyển giao công nghệ Việt Anh Quy...