Hồ sơ công ty

Thông tin công ty
Công ty CP Tư vấn Thiết kế XDCTGT Miền Bắc
161- Chiến Thắng - Thanh Xuân - Hà Nội
HN, Vietnam

Điện thoại: 0466837592
Web:


Mô tả công ty:

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Công Trình Giao Thông Miền Bắc
Công ty cỏ phần tư vấn thiết kế xây dựng công trình giao thông Miền Bắc (TEDINORTH) là một trong những đợn vị tư vấn đúng đầu của ngãnh giao thông, đã được Bộ GTVT xếp hạng thứ 7 trên toàn quốc. Công ty chúng tôi đã trải qua 15 năm trong lĩnh vực TVGS va hiện đang thực hiện các DA lớn của Bộ và các công trình của Sở. Quy mô công ty gần 100 cán bộ!
Quy mô công ty:100-499


Tuyển dụng của Công ty CP Tư vấn Thiết kế XDCTGT Miền Bắc
Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm