Hồ sơ công ty

Thông tin công ty
Quán ăn bò beefsteak NAPOLEON
TDP 2 - TT. Kiến Đức - Đắk R'lấp - Đắk Nông
DN, Vietnam

Điện thoại: 0971118789
Web:


Mô tả công ty:

Quán ăn phục vụ các món bò beefsteak. 


Tuyển dụng của Quán ăn bò beefsteak NAPOLEON
Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm