Hồ sơ công ty

Thông tin công ty

Eastgate Software
Room 401, No.18, Lane 11, Thai Ha, Dong Da, Hanoi, Vietnam
HN, Vietnam

Điện thoại: 0462763566
Web: eastgate-software.com


Mô tả công ty:

Eastgate Software is a software development company that builds custom business solutions and applications. Founded in November 2014, our company is only 2 years young but our high-qualified staff has 20+ year experiences in software development including web/mobile and desktop applications.


Tuyển dụng của Eastgate Software
Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm