Hồ sơ công ty

Thông tin công ty

Trung Tâm Khoa Học Giáo Dục Và Đào Tạo Đức Trí
38/296 đường Điện Biên Phủ Thành phố Hải Dương
HD, Vietnam

Web:


Mô tả công ty:

Trung tâm Khoa Học Giáo dục và Đào tạo Đức Trí là một trung tâm trẻ hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, giáo dục Kỹ Năng Sống cho học sinh tù 4- 25 tuổi. Luôn lấy 4 trụ cột của giáo dục làm tôn chỉ hoạt động: Học để biết, học để làm, học để tự khẳng định mình và học để cùng chung sống. Trung tâm đã và đang có những bước đi vững chắc trong sự nghiệp trang bị các kỹ năng cần thiết cho học sinh để các em sẵn sàng vượt qua mọi thử thách, cám dỗ của cuộc sống, vững bước vào đời. Đó là các kỹ năng và giá trị sống thiết yếu: 
-12 giá trị sống.
-Các kỹ năng sống:
 


Tuyển dụng của Trung Tâm Khoa Học Giáo Dục Và Đào Tạo Đức Trí
Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm