Hồ sơ công ty

Thông tin công ty
Công ty tnhh xăng dầu petrolimex
tp Hà Nội
HN, Vietnam

Điện thoại: 0968383460
Web:


Mô tả công ty:

- Trải qua chặn đường 5 năm hoạt động và phát triển, Công ty  đã từng bước xây dựng được hệ thống Khách hàng tiền năng và luôn mở rộng thêm khách hàng mới. 


Tuyển dụng của Công ty tnhh xăng dầu petrolimex
Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm