Hồ sơ công ty

Thông tin công ty

Doanh nghiệp Kim Phụng
Cẩm Lệ - Đà Nẵng
DNA, Vietnam

Điện thoại: 01208093953
Web:


Mô tả công ty:

- Doanh nghiệp Kim Phụng đang trong quá trình hoàn thành - Đang cần đội ngũ quản lý và nhân sự hợp tác làm việc cùng phát triển vững mạnh và lâu dài


Tuyển dụng của Doanh nghiệp Kim Phụng
Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm