Hồ sơ công ty

Thông tin công ty

Công ty TNHH Tư vấn và Thương mại STS Quốc Tế
Số 65 Kim Mã
HN, Vietnam

Điện thoại: 0463274336
Web: stsgroup.vn


Mô tả công ty:

Tư vấn và cung cấp các dịch vụ quản lý khách sạn chuyên nghiệp


Tuyển dụng của Công ty TNHH Tư vấn và Thương mại STS Quốc Tế
Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm