Hồ sơ công ty

Thông tin công ty

CÔNG TY PHƯỚC LẬP
Châu Thành
DT, Vietnam

Điện thoại: 0944193838
Web:


Mô tả công ty:

Công ty Phước Lập
- Ngành nghề: Lương thực
- Địa chỉ: Tổ 1, ấp An Thạnh, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp


Tuyển dụng của CÔNG TY PHƯỚC LẬP
Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm