Hồ sơ công ty

Thông tin công ty

YUD VIETNAM LOGISTICS CO.LTD
Tang 4, toan nha Kham Thien, 193-195 Kham Thien, Dong Da, HN
HN, Vietnam

Điện thoại: 02435134322
Web:


Mô tả công ty:

Là công ty giao nhận vận tải, trự sở chính đặt tại Thượng Hải, Trung Quốc


Tuyển dụng của YUD VIETNAM LOGISTICS CO.LTD
Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm