Hồ sơ công ty

Thông tin công ty

Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6
số nhà 335, tổ 23 phường Tân Thanh, TP. Điện Biên Phủ
DB, Vietnam

Điện thoại: 0967037086
Web:


Mô tả công ty:Tuyển dụng của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6
Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm