Hồ sơ công ty

Thông tin công ty
LIÊN NHẬT PHÁT
Hòa Cường Bắc,Hải châu Đà Nẵng
DNA, Vietnam

Web:


Mô tả công ty:

Để nâng cao năng suất, hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường, Công ty chủ đầu tư, cửa hàng giới thiệu sản phẩm trên toàn quốc. 

Trong kế hoạch phát triển sản phẩm của Công ty giai đoạn 2014 cho đến nay,quy hoạch phát triển theo chỉ thị 24 Chính Phủ ‘“Người Việt dùng Hàng Việt”. Chế biến nguyên liệu yến sào trong nước sản xuất sản phẩm yến tinh chế đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; xây dựng Nhà máy sản xuất các sản phẩm bổ dưỡng phục vụ ngừơi tiêu dung. sản phẩm Yến sào là sản phẩm quốc gia; phát triển hợp tác nghiên cứu khoa học tại các nước ASEAN. Công ty tiếp tục quản trị hệ thống các đơn vị trực thuộc để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; giữ vững giá trị thương hiệu mạnh trong nước, xây dựng thương hiệu mạnh quốc tế, góp phần phát triển kinh tế địa phương, xây dựng kinh tế ngày càng giàu đẹp. 
  


Tuyển dụng của LIÊN NHẬT PHÁT
Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm