Hồ sơ công ty

Thông tin công ty

AIA EXCHANGE
54 liễu giai ba đình, hà nội
HN, Vietnam

Điện thoại: 1639567167
Web: AIA.com


Mô tả công ty:

Lấy cảm hứng từ trung tâm tài chính New York, văn phòng “AIA Exchange” là một mô hình văn phòng hiện đại với không gian mở, thân thiện và đa chức năng.


Tuyển dụng của AIA EXCHANGE
Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm